J88.se

Sailing Together

Jag, Jonas Dyberg, söker segelkompisar för att bilda en ideell förening med syfte att tillsammans äga, utveckla, underhålla och kappsegla en J/88 med hemmahamn i Göteborg.

 

Funderingar

  • Ca 3-9 medlemmar i föreningen som vardera bidrager med lika stor finansiell andel för inköp av båt och löpande underhållskostnader.

En 3 år gammal båt kostar ca 1Mkr och med tex 6 medlemmar blir det 167kkr per person. Om man antager att fasta kostnader (försäkring, båtplats, sjösättning mm) är 25kkr per år och löpande drift, underhåll, nya segel mm kostar 45kkr per år så blir det 12kkr per person och år. Antag vidare att båten tappar 25% i värde på 5 år, dvs 8kkr per person och år, så blir totalkostnaden per medlem 20kkr/år för att segla en häftig och välutrustad sportbåt.

Vad kostar din båt idag? Är den konkurrenskraftig och skoj att segla? Har du besättning...?

 

  • Ju fler medlemmar desto lägre kostnad per medlem men det behöver inte nödvändigtvis betyda mindre segling för var och en, eftersom båten kan vara med på alla regattor/träningar som går att finna fast med olika personer ombord. Båten ska ej ligga still!!

 

  • Kanske kan sponsring med tiden hjälpa till med delfinansiering men detta är inget att ha med i en initial kalkyl.

 

  • Väldefinierade regler för såväl ekonomi som för hur verksamheten ska skötas sätts upp så att det inte finns några tveksamheter när det gäller ägande, inträde/utträde, underhåll mm. Förslagsvis körs de 2-3 första åren utan möjlighet till minskning av antal medlemmar och därefter öppnas det årligen upp för utträde (försäljning av sin andel till ny medlem eller befintliga medlemmar) och om vi ej kommer överens så säljs båten på marknaden och föreningen avslutas.

 

  • Rollerna ombord varieras och som ett team finner vi med tiden vad som är optimalt både när det gäller resultat, personlig utveckling och glädje ombord.

 

  • En dedikerad kappseglingsbåt med bra utrustning gör att en egen familje-/cruisingbåt kan ägas parallellt och som då inte behöver utrustas för kappsegling vilket blir både dyrt och halvbra. Utrustning för cruising (grillar, kätting, leksaker, gummibåtar…) behöver ej släpas i/ur vid kappseglingar.